Było to w XVI w. miejsce intensywnych robót górniczych i hutniczych. W dolinie tej znajdowały się kopalnie i huty wydobywające i przetapiające rudę złota. Po szesnastowiecznej działalności pozostały tysiące ton wypałków hutniczych, dzięki którym dolinie w XIX w. nadano nazwę Schlackenthal („dolina żużli/szlaki”).

Młyn na Orlej Skale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>