Turystów ciągle przybywało, a restauracja była zbyt mała na ich potrzeby. Na posiedzeniu Rady Miasta 30 czerwca 1913 r. dr Wilde zaproponował budowę nowej restauracji. Znany ślaski architekt Ludwig Schneider wykonał nawet projekt budynku (mieszkał wtedy w Złotym Stoku). W 1914 r. rozpoczęła się I Wojna Światowa, ale także miała miejsce powódź, która uszkodziła most w Złotym Jarze i odcięła restaurację od miasta. Powódź uszkodziła poważnie miasto, fabryki i inne drogi. Dopiero po wojnie restaurację odremontowano i uruchomiono ponownie. W 1924 temat budowy nowej restauracji ponownie wrócił do Rady Miasta. Wiosną 1925 r. rozpoczęto budowę wg projektu Alfreda Schneidera.

Budowa Złotego Jaru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>